Upit interval, pronađeno natuknica: 34

interval

interval (latinski intervallum). 1. Vremenski ili prostorni razmak, međuvrijeme, međuprostor. 2. U ...

arkus funkcija

arkus funkcija (ciklometrijska funkcija, lučna funkcija), inverzna trigonometrijska funkcija suženja ...

brojevna kružnica

brojevna kružnica (trigonometrijska kružnica), jedinična kružnica polumjera duljine 1 sa središtem u ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

Didim (glazbeni teoretičar)

Didim (grčki Δίδυμος, Dídymos), grčki glazbeni teoretičar (? I. st.). Odlomci njegovih rasprava očuvani ...

dijapazon

dijapazon (grč. ἡ δıὰ πασῶν /χορδῶν συμφωνία/: /sklad/ kroz sve /žice/, sklad prve i posljednje note ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

Fourierov integral

Fourierov integral [fuʀjẹ'~] (po Josephu Fourieru), integral koji u stanovitom smislu predočuje funkciju ...

Frost, Robert Lee

Frost [frɔst], Robert Lee, američki pjesnik (San Francisco, 26. III. 1874 – Boston, 29. I. 1963). U ...

kvarta

kvarta (prema lat. quarta: četvrta, od quattuor: četiri), u glazbi, konsonantni interval od dva i pol ...

(1)  2  3  4