Upit ionizacijska komora, pronađeno natuknica: 3

ionizacijska komora

ionizacijska komora, detektor za otkrivanje i mjerenje intenziteta ionizirajućega zračenja. Glavni su ...

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...