Upit ionofori, pronađeno natuknica: 1

ionofori

ionofori (ion + -for), organski spojevi koji olakšavaju prolaz nekog anorganskog iona kroz lipidnu barijeru ...