Upit ionosfera, pronađeno natuknica: 6

ionosfera

ionosfera (ion + -sfera) (stariji naziv Heavisideov sloj ili Kennelly-Heavisideov sloj [ke'nəli he'visaid~]), ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, električne struje i električna polja nastali ionizacijom ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

radioastronomija

radioastronomija (radio- + astronomija), grana astronomije koja istražuje radioizvore u svemiru s pomoću ...