Upit irizacija, pronađeno natuknica: 2

irizacija

irizacija (prema grč. ἶρıς: duga). 1. U mineralogiji, svojstvo nekih tvari da u određenim uvjetima reflektiraju ...

optika atmosfere

optika atmosfere (atmosferska optika), grana fizike koja proučava pojave nastale lomom, odbijanjem, ...