Upit ismailiti, pronađeno natuknica: 4

ismailiti

ismailiti (arap. al-ismā‘īliyya), islamska šijitska sljedba, nastala u VIII. st. kao tajno naučavanje; ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

šijiti

šijiti (prema arap. šī‘ī: pristaša, stranački, od ši‘a: grupa, stranka), sljedbenici šijizma, manjinske ...

šijizam

šijizam (prema šijiti), manjinska islamska grana nastala u VII. st. za borbi i rasprava oko legitimiteta ...