Upit izlazni rad, pronađeno natuknica: 9

izlazni rad

izlazni rad, minimalna energija koju mora utrošiti elektron kako bi napustio čvrstu tvar, najčešće metal ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt, fotoelektrični učinak), izbijanje elektrona iz tvari s pomoću elektromagnetskih ...

Richardson, Owen Willans

Richardson [ri'čədsən], Owen Willans, engleski fizičar (Dewsbury, 26. IV. 1879 – Alton, 15. II. 1959). ...

Schottkyjev efekt

Schottkyjev efekt [šɔ'tki~] (po Walteru Hansu Schottkyju), pojava znatno jače struje elektrona (termiona) ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

elektroničko računalo

elektroničko računalo, uređaj za primanje, obradbu, pohranu i prikazivanje najrazličitijih vrsta podataka ...

mlazni motor

mlazni motor, motor za pogon letjelica, u kojem se kem. energija goriva izgaranjem pretvara u kinetičku ...

pojačalo

pojačalo, naprava koja koristi male iznose energije kako bi upravljala velikim iznosima energije. Pritom ...