Upit izobate, pronađeno natuknica: 7

izobate

izobate (izo- + grč. βάϑος: dubina), krivulje koje na karti spajaju točke jednake dubine vode (rijeke, ...

Atlantski ocean

Atlantski ocean ili Atlantik, drugi po veličini ocean na Zemlji; obuhvaća 82 217 milijuna km2 ili oko ...

epikontinentalni pojas

epikontinentalni pojas (epi- + kontinent), objekt međunar. prava koji obuhvaća morsko dno i podzemlje ...

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

kontinentalni šelf

kontinentalni šelf (engleski shelf: prud), pojas razmjerno plitka morskoga dna koji okružuje kontinente; ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

pravo mora

pravo mora, dio međunar. prava koji sadrži pravila o pravnim režimima na pojedinim dijelovima mora i ...