Upit izocijanati, pronađeno natuknica: 2

izocijanati

izocijanati (izo- + cijanati), esteri izocijanske kiseline (HNCO), iz koje se mogu dobiti izravno ili ...

cijanati

cijanati (prema cijan), derivati cijanske kiseline, HOCN, koji sadrže skupinu –OCN. Alkalijski cijanati ...