Upit izogone, pronađeno natuknica: 5

izogone

izogone (izo- + -gon1), izolinije koje na zemljopisnoj karti spajaju mjesta jednakih vrijednosti magnetske ...

Halley, Edmond

Halley [hæ'li], Edmond (Edmund), engleski astronom, geofizičar, matematičar i fizičar (London, 8. XI. 1656 ...

izomagnetične linije

izomagnetične linije (izo- + srednjovj. lat. magneticus: magnetski), crte koje na zemljopisnoj karti ...

magnetska deklinacija

magnetska deklinacija (znak D), kut u horizontalnoj ravnini uz Zemljinu površinu između magnetskog i ...

Zemljin magnetizam

Zemljin magnetizam (geomagnetizam), pojave nastale pod utjecajem Zemljina magnetskoga polja. Magnetna ...