Upit izokline, pronađeno natuknica: 4

izokline

izokline (izo- + grč. ϰλίνεıν: nagibati se), izolinije koje na zemljopisnoj karti spajaju mjesta jednakih ...

inklinacija

inklinacija (latinski inclinatio: naginjanje). 1. Općenito: kut između neke ravnine i neke referentne ...

izomagnetične linije

izomagnetične linije (izo- + srednjovj. lat. magneticus: magnetski), crte koje na zemljopisnoj karti ...

Zemljin magnetizam

Zemljin magnetizam (geomagnetizam), pojave nastale pod utjecajem Zemljina magnetskoga polja. Magnetna ...