Upit izolacijski materijali, pronađeno natuknica: 10

izolacijski materijali

izolacijski materijali, u elektrotehnici, čvrste, tekuće i plinovite tvari koje ne vode električnu struju, ...

cijev

cijev, šuplji građevni ili strojarski element različita presjeka (kružnoga, eliptičnoga, višekutnoga). ...

elektrokeramika

elektrokeramika (elektro- + keramika), velika skupina anorganskih materijala kojima su zajednički: velika ...

impregnacija

impregnacija (kasnolat. impraegnare: natopiti, navlažiti; oploditi), prožimanje, promakanje poroznih ...

izolator

izolator (njemački Isolator < francuski isolateur < talijanski isolatore), tvar ili predmet koji sprječava ...

zidane konstrukcije

zidane konstrukcije, zidovi i druge građevne konstrukcije izgrađene od jediničnih građevnih elemenata ...

azbest

azbest (grč. ἄσβεστος: nesagoriv, neuništiv), zajedničko ime za vlaknaste vrste nekih silikatnih minerala ...

izolacija

izolacija (tal. isolare: odvojiti, odijeliti, od lat. insula: otok). 1. Odvajanje, izdvajanje, osamljivanje; ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

(1)