Upit izopren, pronađeno natuknica: 3

izopren

izopren (izo- + pr[opil]), metilbutadien, H2C=C(CH3)CH=CH2, bezbojno ulje vrelišta 34 °C. Raširen je ...

dieni

dieni (di- + -en, sufiks za ugljikovodike s dvostrukom vezom), nezasićeni alifatski ugljikovodici s ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...