Upit izvijanje, pronađeno natuknica: 7

izvijanje

izvijanje, u mehanici, gubitak stabilnosti štapa ili kojega drugog vitkog elementa konstrukcije osno ...

čvrstoća

čvrstoća, mehaničko svojstvo materijala da pruža otpor djelovanju sile. Materijali se sastoje od jednoga ...

distorzija

distorzija (lat. distorsio). 1. Iskretanje, izvijanje, iskrivljenje; izopačenje, izobličenje. 2. U ...

jarbol

jarbol (dalmatski, od lat. arbor: drvo; usp. krčkodalmatski juarbul). 1. U brodogradnji, vitki stup ...

jedrilica

jedrilica, manje plovilo s jedrima koje se pokreće iskorištavanjem energije vjetra. Nekada je većina ...

stabilnost

stabilnost (prema stabilan < latinski stabilis: čvrst), svojstvo nekoga fizikalnog sustava da održava ...

termometar

termometar (franc. thermomètre), instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad ...