Upit jakost magnetskoga polja, pronađeno natuknica: 25

jakost magnetskoga polja

jakost magnetskoga polja (znak H), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzroke nastanka magnetskoga ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

Fraunhofer, Joseph

Fraunhofer [frạu'nho:fəɹ], Joseph, njemački fizičar i izumitelj (Straubing, 6. III. 1787 – München, ...

histereza

histereza (grč. ὑστέρησıς: manjak, zaostajanje), pojava da učinci nekoga djelovanja kasne u odnosu na ...

jakost

jakost (intenzitet), mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina (→  jakost ...

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, 28. III. 1749 ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

magnetska mjerenja

magnetska mjerenja, mjerenja magnetskih veličina, od kojih su najznačajnije: magnetski tok, magnetska ...

(1)  2  3