Upit jakost zvuka, pronađeno natuknica: 16

jakost zvuka

jakost zvuka (znak I), fizikalna veličina koja opisuje energiju zvučnoga vala u vremenskom intervalu ...

audiometar

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ...

audiometrija

audiometrija (audio- + -metrija), mjerenje osjetljivosti sluha. Dvije su glavne metode: ispitivanje ...

decibel

decibel (deci- + bel) (znak dB), decimalna jedinica brojčane mjerne jedinice bel iznimno dopuštene izvan ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

I

I. 1. Trinaesto slovo hrvatske abecede, a deveto latinske, za prednji samoglasnik /i/. Kao i svim slovima ...

jakost

jakost (intenzitet), mjera učinka fizikalnog djelovanja, dio je naziva mnogih fizikalnih veličina (→  jakost ...

sluh

sluh, osjet kojim se zamjećuju zvukovi i tumači njihovo značenje. Temelji se na prijenosu titraja, izazvanih ...

atenuator

atenuator (lat. attenuare: oslabiti), naprava (slog otpornih elemenata ili tvar) za smanjenje i kontrolu ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

(1)  2