Upit javne pokretne telekomunikacije, pronađeno natuknica: 2

javne pokretne telekomunikacije

javne pokretne telekomunikacije, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

telefonija

telefonija (tele- + -fonija), telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću ...