Upit jednosupnice, pronađeno natuknica: 7

jednosupnice

jednosupnice (Liliatae, Monocotyledoneae), razred kritosjemenjača (Magnoliophytina, Angiospermae). Za ...

biljke

biljke (Plantae, Vegetabilia). Do polovice XX. stoljeća živi se svijet dijelio na dva velika carstva: ...

kreda

kreda (mletački tal. creda < lat. creta, po grč. otoku Kreti). 1. Treće razdoblje mezozoika, nazvan ...

kritosjemenjače

kritosjemenjače (Angiospermae, Magnoliophytina), opsežna sistematska biljna skupina (pododjeljak) viših ...

paleobotanika

paleobotanika (paleo- + botanika) (paleofitologija, fitopaleontologija), znanost o biljkama iz geološke ...

razred

razred. 1. Skupina učenika podjednake dobi, formirana radi ostvarenja odgojno-obrazovnih ciljeva u ...

supka

supka ili kotiledon (grč. ϰοτυληδών), prvi listić biljke (klicin listić) koji se razvija na izdanku ...