Upit kabina, pronađeno natuknica: 16

kabina

kabina (franc. cabine), isprva, radna ili spavaća sobica brodskoga kapetana; potom, mala brodska prostorija ...

Babaja, Ante

Babaja, Ante, hrvatski filmski redatelj i scenarist (Imotski, 6. X. 1927 – Zagreb, 14. I. 2010). Rođen ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

dizalice i dizala

dizalice i dizala, naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava ...

gondola

gondola (tal., možda od grč. ϰονδοῦρα: vrsta broda). 1. Duga, uska venecijanska brodica plosnata dna, ...

kinematograf

kinematograf (franc. cinématographe, od kinemato- + -graf). 1. Naziv (također i kino) za dvoranu ili ...

laminat

laminat (prema lat. lamina: ploča). 1. Plošni slojeviti izradak, najčešće od slojeva različitih materijala, ...

samovozno topništvo

samovozno topništvo, vojne postrojbe opremljene topničkim oruđima na motornim vozilima, koja služe kao ...

simulator

simulator (lat. simulator: oponašatelj), složeni uređaj ili sustav za uvježbavanje posade u upravljanju ...

trabakul

trabakul (trabakula) (tal. trabaccolo), jadranski obalni jedrenjak zaobljena trupa na pramcu i krmi, ...

(1)  2