Upit kalkulator, pronađeno natuknica: 7

kalkulator

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za ...

tablični kalkulator

tablični kalkulator (prema tablica, od tabla < lat. tabula: ploča), računalni primjenski program koji ...

Hewlett-Packard Company

Hewlett-Packard Company [hju:'lit pæ'kα:ɹd kʌ'mpəni], američki proizvođač računala, pisača, analitičkih ...

Kilby, Jack

Kilby [ki'lbi], Jack, američki inženjer i izumitelj (Jefferson City, Missouri, 8. XI. 1923 – Dallas, ...

nomogram

nomogram (nomo- + -gram), grafički prikaz ovisnosti dviju ili više veličina koji omogućava određivanje ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

Texas Instruments Inc.

Texas Instruments Inc. [te'ksəs i'nstrəmənts iŋkɔ:'ɹpəreitid] (akronim TI), američka elektronička kompanija ...