Upit kamenina, pronađeno natuknica: 2

kamenina

kamenina, vrsta keramike koja se dobiva pečenjem keramičkih glina, koje uz kaolinit i montmorilonit ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...