Upit kanal, pronađeno natuknica: 362

Kanal

Kanal →  engleski kanal ...

kanal

kanal (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

Kanal Maloga Stona

Kanal Maloga Stona (udomaćeno Malostonski kanal), zaljev između poluotokâ Kleka i Pelješca; dug je 21 km, ...

Albertov kanal

Albertov kanal (nizozemski Albertkanaal), kanal u sjeveroistočnoj Belgiji; dug 129 km. Dovršen 1939. ...

atodid

atodid ili ATHODYD (akronim od engl. a[ero]th[erm]ody[namic] d[uct]: aerotermodinamički kanal)  → nabojno-mlazni ...

Augustovski kanal

Augustovski kanal, plovni kanal u sjevernoj Poljskoj, spaja Vislu s Njemenom, dug je 102 km. Građen ...

Brački kanal

Brački kanal, morski prolaz između kopna i otoka Brača; dug oko 50 km, širok 5 do 13 km, dubok do 78 m. ...

Bristolski kanal

Bristolski kanal (engleski Bristol Channel [bri'stəl čæ'nəl]), zaljev u Atlantskom oceanu, na obali ...

Dnjeparsko-buški kanal

Dnjeparsko‑buški kanal, vodeni plovni put koji spaja rijeku Dnjepar s Vislom, Bjelorusija. Povezuje ...

Engleski kanal

Engleski kanal (također Kanal, engleski English Channel [i'ŋgliš čæ'nəl] ili The Channel [δə čæ'nəl], ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|