Upit kanali, pronađeno natuknica: 92

kanali

kanali (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

Agre, Peter

Agre [α:'gri:], Peter, američki liječnik i molekularni biolog (Northfield, Minnesota, 30. I. 1949). ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

berma

berma (niz. berm: nagib, kosina), vodoravna ili malo nagnuta ravnina koja poput stube prekida kosinu ...

bušenje na veliku dubinu

bušenje na veliku dubinu, izradba dubokih bušotina u Zemljinoj kori, ponajprije radi pronalaženja nafte ...

cesta

cesta, građevina namijenjena prometu cestovnih vozila. U njezinu su sastavu ponekad predviđene i prometne ...

Chesapeake

Chesapeake [če'səpi:k], najveći zaljev na atlantskoj obali SAD-a, u saveznim državama Maryland i Virginia; ...

Connecticut (država)

Connecticut [kəne'tikət], mala savezna država u sjeveroistočnome dijelu SAD-a; 14 358 km2, 3 574 097 st. ...

četinjače

četinjače (Pinidae; Coniferae), podrazred golosjemenjača, kojemu pripada crnogorično drveće i grmlje. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10