Upit kantar, pronađeno natuknica: 4

kantar (arheologija)

kantar (grč. ϰάνϑαρος), antička keramička ili metalna posuda za piće s dvjema nasuprotnim ručkama koje ...

kantar (metrologija)

kantar (tur. < arap. qinṭār < kasnolat. centenarius, prema centum: sto). 1. Hrvatski naziv za rimsku ...

kantar, sivac

kantar, sivac (lat. cantharus < grč. ϰάνϑαρος) (Spondyliosoma cantharus), jestiva riba koštunjača iz ...

poluga

poluga, čvrsto tijelo, najčešće u obliku ravna ili zakrivljena štapa, koje ima oslonac (uporište) oko ...