Upit kapacitet, pronađeno natuknica: 95

kapacitet

kapacitet (njem. Kapazität < lat. capacitas: obujam, prostor). 1. Proizvodna sposobnost nekoga tehničkog ...

električni kapacitet

električni kapacitet (znak C), fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja tijelo može ...

specifični toplinski kapacitet

specifični toplinski kapacitet (znak c), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tvari da pri primanju ...

toplinski kapacitet

toplinski kapacitet (znak C), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tijela da mu se pri primanju ...

vitalni kapacitet

vitalni kapacitet, najveća količina zraka koja se može izdahnuti nakon maksimalnoga udisaja. Određuje ...

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja do temperature bliske apsolutnoj nuli. Prvo se paramagnetska ...

anoksemija

anoksemija (an1 + oks[igen] + grč. αἷμα: krv), pomanjkanje kisika u krvi. Anoksemija dovodi do nedostatka ...

atomska toplina

atomska toplina, zastarjeli naziv za množinski (molarni) toplinski kapacitet. (→  dulong-petitov zakon) ...

bager

bager (njem. Bagger, od baggern: jaružati < niz. baggeren: čistiti korito vodenog toka, jaružati) (jaružalo, ...

baždarenje broda

baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10