Upit kapitel, pronađeno natuknica: 13

kapitel

kapitel (latinski capitellum: glavica), arhitektonski element, glava stupa, gornji istaknuti dio koji ...

abak

abak (lat. abacus < grč. ἄβαξ, genitiv ἄβαϰος: daščica za računanje). 1. Primitivno računalo vjerojatno ...

Balina glavica

Balina glavica, višeslojni arheološki lokalitet u Umljanovićima kraj Drniša. Na prapovijesnoj gradini ...

baluster

baluster (njemački Baluster < francuski balustre < talijanski balaustro < srednjovjekovni latinski balaustium ...

Banjole (arheološko nalazište)

Banjole, arheološko nalazište kraj Vodnjana. God. 1907. otkrivena je trobrodna bazilika sv. Mihovila, ...

Delminij

Delminij (lat. Delminium), glavna utvrda ilirskoga plemena Delmata na jednoj od gradina ponad Duvanjskoga ...

dorski stil

dorski stil, naziv za stil antičkoga grčkoga graditeljstva. Nastao je u VII. st. pr. Kr. na području ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

helenizam

helenizam (grč. ἑλληνıσμός: oponašanje svega što je grčko), u širem značenju, grčka kultura u svim fazama ...

jonski stil

jonski stil, stil u grčkom antičkome graditeljstvu; pojavio se u VI. st. pr. Kr. na području helenskih ...

(1)  2