Upit karboksilne kiseline, pronađeno natuknica: 14

karboksilne kiseline

karboksilne kiseline (lat. carbo: ugljen + oksi[gen] + grč. ὕλη: tvar), organski spojevi koji u svojoj ...

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

disproporcioniranje

disproporcioniranje (prema disproporcija), kemijska reakcija u kojoj se kemijski spoj istodobno oksidira ...

hidroliza

hidroliza (hidro- + -liza), raspad, cijepanje molekula kovalentnih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, ...

karbonil

karbonil (lat. carbo, genitiv carbonis: ugljen + grč. ὕλη: tvar), u organskoj kemiji, karbonilna skupina, ...

Kekulé von Stradonitz, Friedrich August

Kekulé von Stradonitz [ke:'kule fɔn štra:'donic], Friedrich August, njemački kemičar (Darmstadt, 7. IX. 1829 ...

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

kondenzacija

kondenzacija (kasnolat. condensatio). 1. Zgušnjavanje; zbijanje. 2. U kemiji, reakcija kojom se dvije ...

naftenske kiseline

naftenske kiseline, alicikličke karboksilne kiseline izvedene od naftenâ, žuta ulja neugodna mirisa. ...

nitrili

nitrili (lat. nitrum < grč. νίτρον: salitra + grč. ὕλη: tvar), organski spojevi opće formule R–CN (R = ugljikovodična ...

(1)  2