Upit kardijaci, pronađeno natuknica: 1

kardijaci

kardijaci (grč. ϰαρδιαϰός: srčani, prema ϰαρδία: srce), sredstva za liječenje i jačanje srca. (→  kardiotonici) ...