Upit kardinalni broj, pronađeno natuknica: 8

kardinalni broj

kardinalni broj (glavni broj) (kasnolat. numerus cardinalis), osnovni pojam u funkciji brojenja koliko ...

brojnost

brojnost (znak N), u matematici, kardinalni broj skupa; u fizici i kemiji, broj čestica (atoma, elektrona, ...

Cantor, Georg

Cantor [ka'~], Georg, njemački matematičar (Sankt Peterburg, 3. III. 1845 – Halle, 6. I. 1918). Doktorirao ...

partitivni skup

partitivni skup (prema lat. partitus: razdijeljen), oznaka P(A), nekoga skupa A jest skup svih podskupova ...

racionalni brojevi

racionalni brojevi, količnici cijelih brojeva, tj. brojevi oblika q = m/n, gdje su m i n cijeli brojevi, ...

skup

skup, temeljni matematički pojam što ga je potkraj XIX. st. uveo Georg Cantor kao »sjedinjenje određenih, ...

teorija skupova

teorija skupova, grana matematike koja proučava svojstva skupova; usko je povezana s matematičkom logikom, ...

transfinitni broj

transfinitni broj (trans- + lat. finitus: konačan) ili alef-broj, u teoriji skupova, kardinalni broj ...