Upit karta, pronađeno natuknica: 76

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

Ebstorfska karta svijeta

Ebstorfska karta svijeta, najveća i najpoznatija srednjovjekovna karta svijeta. Izrađena je oko 1235. ...

genska karta

genska karta, grafički prikaz položaja genskih lokusa (→  gen) na kromosomu. Identifikacija i determinacija ...

geografska karta

geografska karta →  karta ...

reljefna karta

reljefna karta →  reljef ...

sinoptička karta

sinoptička karta (prema grč. συνοπτιϰός: koji ima sveobuhvatan pogled), zemljopisna karta na kojoj su ...

šumska karta

šumska karta, šumsko-gospodarski nacrt ukupne površine određene šume koji se uzima iz katastra. Važno ...

topografska karta

topografska karta →  karta ...

vremenska karta

vremenska karta →  sinoptička karta ...

zemljovid tala

zemljovid tala (pedološka karta), slika strukture zemljišnoga pokrivača nekoga područja. Prema mjerilu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8