Upit kartografske projekcije, pronađeno natuknica: 4

kartografske projekcije

kartografske projekcije, matematički postupci koji omogućuju preslikavanje (zakrivljene) Zemljine plohe ...

karta

karta (latinski charta, od grčkog χάρτης: list papirusa ili papira). 1. U razgovornoj uporabi, listić ...

Frančula, Nedjeljko

Frančula, Nedjeljko, hrvatski inženjer geodezije (Zagreb, 20. VI. 1937). Diplomirao 1962. na Geodetskom ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...