Upit katarakt, pronađeno natuknica: 1

katarakt

katarakt (katarakta) (lat. cataracta, cataractes < grč. ϰαταρράϰτης: koji se ruši, pada; slap), prag ...