Upit katarza, pronađeno natuknica: 2

katarza

katarza (grč. ϰάϑαρσıς), pojam koji znači pročišćenje, odn. oslobođenje. Pri tome je Hipokrat mislio ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...