Upit katran, pronađeno natuknica: 16

Katran

Katran (perz. Qaṭrān [qaṭra:'n] ibn Manṣūr Tibrīzī), perzijski pjesnik (Šadiabad, oko 1010 – Tabriz, ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

Chromos

Chromos [kro'mos], hrvatsko kemijsko poduzeće sa sjedištem u Zagrebu; osnovano 1920. pod nazivom Moster, ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

izolacija

izolacija (tal. isolare: odvojiti, odijeliti, od lat. insula: otok). 1. Odvajanje, izdvajanje, osamljivanje; ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

karbolineum

karbolineum (prema lat. carbo: ugljen i oleum: ulje), crvenkastosmeđe ulje, netopljivo u vodi, s mirisom ...

koks

koks (engl. coke, mn. cokes), čvrsti ostatak koksiranja, tj. visokotemperaturnog isplinjavanja (suhe ...

kolnik

kolnik, cestovna površina po kojoj se odvija promet; čini ga kolnička konstrukcija, koja opterećenje ...

(1)  2