Upit kaučuk, pronađeno natuknica: 50

kaučuk

kaučuk (franc. caoutchouc < španj. cauchuc, caucho, iz nekog južnoamer. indijanskog jezika), polimerni ...

aukcija

aukcija (latinski auctio: dražba), organizirano mjesto prodaje po viđenju robe u cijelosti, na temelju ...

Bandar Seri Begawan

Bandar Seri Begawan [ba'~ səri' bəga'wan] (do 1970. Brunei [bru'nai]), glavni grad i luka, kulturno ...

Benin (grad)

Benin (Benin City [beni:'n si'ti]), glavni grad savezne države Edo u jugozapadnoj Nigeriji; 1 495 000 st. ...

Brazzaville

Brazzaville (franc. izgovor [bʀazavi'l]), glavni i najveći grad Republike Kongo; 1 408 150 st. (2010). ...

diklormetan

diklormetan (di- + klor + metan) (metilen-klorid), CH2Cl2, tekućina niska vrelišta (40 °C). Otapa ulja ...

elastomeri

elastomeri (znanstv. lat. elasticus: rastezljiv + -mer), skupina polimernih materijala koja obuhvaća ...

elektricitet

elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité < znanstv. lat. electricitas, ...

fikus

fikus ili smokva (lat. ficus: smokva) (Ficus), biljni rod s 800 do 1000 vazdazelenih, rjeđe listopadnih ...

Flory, Paul John

Flory [flɔ:'ri], Paul John, američki fizikalni kemičar (Sterling, Illinois, 19. VI. 1910 – Big Sur, ...

(1)  2  3  4  5