Upit kauliflorija, pronađeno natuknica: 1

kauliflorija

kauliflorija (lat. caulis: stabljika + flos, genitiv floris: cvijet), razvijanje cvjetova iz pupova ...