Upit kemijska formula, pronađeno natuknica: 8

kemijska formula

kemijska formula, skraćeni oblik prikazivanja sastava i strukture molekula, iona ili općenito formulskih ...

molekula

molekula (novolat. molecula: mala masa, od lat. moles: masa), najmanja čestica neke jednostavne ili ...

supravodljivost

supravodljivost (supra- + vodljivost), stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje ...

hidrologija

hidrologija (hidro- + -logija), znanost koja proučava vode iznad i ispod Zemljine površine i pritom ...

homologni niz

homologni niz (homo- + -log), serija kemijski srodnih spojeva koji se međusobno razlikuju za jednu atomsku ...

kemija

kemija (srednjovj. lat. chemia, chymia: < grč. χημεία, χυμεία: miješanje metala), prirodna znanost koja ...

kemijska jednadžba

kemijska jednadžba, prikaz kemijskih reakcija s pomoću kemijskih formula; npr. jednadžba CH4 + 2 O2  →  CO2 + 2 H2O ...

kemijska nomenklatura

kemijska nomenklatura, skup imena kemijskih elemenata i spojeva te sustav pravila za njihovu tvorbu. ...