Upit kemijska tehnologija, pronađeno natuknica: 26

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

Hanaman, Franjo

Hanaman, Franjo, hrvatski kemičar i metalurg (Drenovci kraj Županje, 30. VI. 1878 – Zagreb, 23. I. 1941). ...

prehrambena tehnologija

prehrambena tehnologija, primjena operacija i procesa temeljenih na znanstvenim spoznajama kojima se ...

biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

Chengdu

Chengdu [čheŋdu] (pinyin; tradicionalno Ch’engtu [čheŋtu]), glavni grad pokrajine Sichuan, jugozapadna ...

farmaceutska tehnologija

farmaceutska tehnologija ili galenska farmacija, grana farmacije, koja proučava i utvrđuje način i metode ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Goodenough, John Bannister

Goodenough [gu'dinʌf], John Bannister, američki fizičar (Jena, Njemačka, 25. VII. 1922). Diplomirao ...

grafički dizajn

grafički dizajn (grafičko oblikovanje), estetsko i tehničko oblikovanje poruke spajanjem vizualnih (slike, ...

Haikou

Haikou [xaikhou] (pinyin; tradicionalno Haik’ou), glavni grad i luka kineske pokrajine Hainan; 2 349 239 st. ...

(1)  2  3