Upit kemijska vlakna, pronađeno natuknica: 22

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

klorna vlakna

klorna vlakna, kemijska vlakna građena od linearnih makromolekula u kojima je maseni udjel monomernih ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

vlakna, tekstilna

vlakna, tekstilna, izduljene (nitaste) tvorevine koje služe za izradbu složenijih tekstilnih proizvoda. ...

bakrena vlakna

bakrena vlakna, kemijska celulozna vlakna dobivena bakrenooksidno-amonijačnim postupkom. Tekstilni su ...

Charleston (West Virginia)

Charleston [čα:'ɹlstən], glavni i najveći grad savezne države West Virginije, SAD; 51 400 st. (2010). ...

Columbia (grad)

Columbia [kəlʌ'mbiə], glavni grad savezne države South Carolina, SAD; 129 272 st. (2010). Leži na obali ...

Čerkasi

Čerkasi (rus. izgovor [č’irka's616]) (ruski Čerkassy/Черкассы; ukrajinski Čerkasy/Чеpкaси), grad i luka ...

Drôme

Drôme [dʀo:m], departman u jugoistočnoj Francuskoj; 6530 km2, 482 984 st. (2009). Proteže se duž rijeke ...

Engels

Engels [e'ngəl’s] (ruski Êngel’s, Энгельс; do 1931. Pokrovsk), grad u Saratovskoj oblasti Rusije; 202 401 st. ...

(1)  2  3