Upit kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 14

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

Arnold, Frances Hamilton

Arnold [α:'ɹnəld], Frances Hamilton, američka kemičarka (Pittsburgh, 25. VII. 1956). Diplomirala strojarstvo ...

Bauman, Egon

Bauman, Egon, hrvatski kemijski tehnolog (Virovitica, 7. X. 1924 – Zagreb, 17. XI. 2016). Direktor Instituta ...

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly [ke'mikl ənd baiəuke'mikl en62721inịə'riŋ kwɔ:'təli], međunarodno ...

Gregurić, Franjo

Gregurić, Franjo, hrvatski gospodarstvenik i političar (Lobor, 12. X. 1939). Završio je Tehnološki fakultet ...

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, udruga kemičara, kemijskih inženjera i tehnologa, ...

inženjerstvo

inženjerstvo, djelatnost koja se bavi praktičnom primjenom znanstvenih spoznaja; najčešće obuhvaća razvoj, ...

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

Örkény, István

Örkény [œ'rke:ń], István, madžarski književnik (Budimpešta, 5. IV. 1912 – Budimpešta, 24. VI. 1979). ...

Pauling, Linus Carl

Pauling [pɔ:'liŋ], Linus Carl, američki kemičar (Portland, Oregon, 28. II. 1901 – Big Sur, California, ...

(1)  2