Upit keratomalacija, pronađeno natuknica: 3

keratomalacija

keratomalacija (kerato- + malacija), distrofično omekšanje rožnice (→  distrofija). Nastaje zbog pomanjkanja ...

keratitis

keratitis (kerat[o]- + -itis), upala rožnice. Parenhimatozni keratitis nastaje zbog općih bolesti (sifilis; ...

malacija

malacija (lat. malacia < grč. μαλαϰία: mekoća), bolesno omekšanje tkiva ili organa, najčešće zbog prekida ...