Upit kermeti, pronađeno natuknica: 2

kermeti

kermeti (kratica od ker[amika] i met[al]), složeni (kompozitni) tehnički materijali, sastoje se od keramičke ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...