Upit kiralnost, pronađeno natuknica: 1

kiralnost

kiralnost (engl. chirality, od grč. χείρ: ruka), svojstvo nesimetričnosti likova i tijelâ koje se očituje ...