Upit kirit, pronađeno natuknica: 3

kirit

kirit (po francuskom fizičaru P. Curieu), rompski radioaktivni mineral, olovni uranat 2PbO · 5UO3 · 4H2O, ...

Curie, Pierre

Curie [kyʀi'], Pierre, francuski fizičar (Pariz, 15. V. 1859 – Pariz, 19. IV. 1906). Suprug Marie Curie-Skłodowske, ...

Curie-Skłodowska, Maria

Curie-Skłodowska [kyʀi' skłodo'fska], Maria, francuska kemičarka i fizičarka poljskog podrijetla (Varšava, ...