Upit kisik, pronađeno natuknica: 138

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

aerobi

aerobi ili aerobionti (aero- + -biont), organizmi koji žive u okolini koja sadrži kisik te, oksidacijom ...

aerolit

aerolit (aero‑ + ‑lit), kameni meteorit, sastava slična nekim Zemljinim stijenama, no s više metala. ...

alge

alge (lat. algae), skupina pretežno vodenih fotosintetskih organizama prokariotskoga (cijanobakterije) ...

alotropija

alotropija (grč. ἀλλότροπος: promjenljiv), pojavljivanje nekih kemijskih elemenata u više oblika (u ...

ampula

ampula (lat. ampulla: trbušasta posudica). 1. Kod starih Rimljana, posudica od stakla, gline ili kovine, ...

anoksija

anoksija (an1- + oksigen), potpuna nestašica kisika u tijelu (tjelesnim stanicama). Mnogo je češće stanje ...

Apollo

Apollo (engl. [əpɔ'ləu]), naziv američkog programa leta na Mjesec svemirskih brodova s ljudskom posadom. ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

askorbinska kiselina

askorbinska kiselina ili vitamin C, C6H8O6, antiskorbutski vitamin; bijela kristalna tvar kisela okusa, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >