Upit klan, pronađeno natuknica: 14

klan

klan (engl. clan < škotski clann ili staroirski cland: rod, potomak, obitelj < lat. planta: biljka, ...

Araukanci

Araukanci, najjužnija među andskim skupinama južnoameričkih Indijanaca. U vrijeme dolaska Španjolaca ...

Druzi

Druzi (arap. Durūz, mn. od imena al-Dūrzī; sami se nazivaju al-muwaḥḥidun: oni koji ispovijedaju Božje ...

Germani

Germani, skupno ime jezično i etnički srodne skupine indoeuropskih naroda od kojih su potekli Nijemci, ...

Hamdanidi

Hamdanidi, arapska šijitska dinastija čije su dvije grane vladale sjevernom Mezopotamijom (895–979) ...

Hotentoti

Hotentoti (prezrivi naziv prema nizozemski hottentots: mucavci, ograničeni; vlastiti naziv Khoikhoin: ...

kasta

kasta (port. casta: rod, soj, rasa, pleme, klan, prema casto: moralno čist, ćudoredan < lat. castus: ...

Kikuju

Kikuju (Kikuyu), narod iz skupine Bantu u Keniji; oko 6,3 milijuna pripadnika (prema drugim izvorima ...

Ku-Klux-Klan

Ku-Klux-Klan (udomaćeni izgovor [~ kluks ~ ]; engl. [kju:klʌksklæ'n]) (od grč. ϰύϰλος: krug, kako je ...

Osman I.

Osman I., osmanski beg (emir) (?, oko 1258 – ?, oko 1326). Prema predaji, približno od 1281. predvodio ...

(1)  2