Upit klasična mehanika, pronađeno natuknica: 7

klasična mehanika

klasična mehanika, dio klasične fizike koji opisuje gibanje i mirovanje čestica i tijela pod utjecajem ...

kvantna mehanika

kvantna mehanika, grana kvantne fizike koja se bavi gibanjima i stacionarnim stanjima čestica u fizičkim ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

hidromehanika

hidromehanika (hidro- + mehanika) (mehanika fluida), grana fizike koja proučava zakone ravnoteže i strujanja ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...