Upit klasifikacija, pronađeno natuknica: 81

klasifikacija

klasifikacija (klasa + -fikacija), podjela, razvrstavanje, razredba ljudi, predmeta, pojmova, rezultata, ...

klasifikacija jezika

klasifikacija jezika, u lingvistici, postupak razvrstavanja jezika u skupine prema jednom od triju kriterija: ...

genetička klasifikacija

genetička klasifikacija (prirodna klasifikacija), razvrstavanje biljnih i životinjskih vrsta u prirodne ...

lidar

lidar (akronim od engl. Light Detection and Ranging: svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija), optički ...

morfološka klasifikacija

morfološka klasifikacija, u lingvistici, jedno od načela tipološke klasifikacije jezika, prema kojemu ...

prirodna klasifikacija

prirodna klasifikacija →  genetička klasifikacija ...

Sachs, Curt

Sachs [sæks], Curt, američki muzikolog njemačko-židovskog podrijetla (Berlin, 29. VI. 1881 – New York, ...

Univerzalna decimalna klasifikacija

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), opća knjižnična klasifikacija, jedna od najčešće upotrebljavanih ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

amfiboli

amfiboli (grč. ἀμφίβολος: dvojak), grupa silikatnih minerala u kojima su SiO4 grupe vezane u dvostruke ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9