Upit klistron, pronađeno natuknica: 3

klistron

klistron (engl. klystron, od grč. ϰλυσ[τήρ]: štrcaljka, injekcija + [elek]tron), elektronska cijev za ...

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...