Upit klorna vlakna, pronađeno natuknica: 1

klorna vlakna

klorna vlakna, kemijska vlakna građena od linearnih makromolekula u kojima je maseni udjel monomernih ...